Het boccia Wapper open is een bocciatornooi dat openstaat voor alle leden van Wapper.  Er wordt gespeeld in team (d.w.z. minimaal 3 en maximaal 4 leden per team). Zowel anders-validen als validen mogen meedoen in alle mogelijke combinaties. Het is de bedoeling dat alle leden van Wapper, door middel van dit tornooi, de kans hebben elkaar en de sport boccia beter te leren kennen in een onspannen, gemoedelijke sfeer.

Om elkaar  beter te leren kennen, stellen we zelf de teams samen. Het is een mix uit de verschillende sporttakken. Zo zijn er  meer contacten  met de atlethen van andere sporttakken.
Dit jaar waren we maar met weinigen om aan het boccia Wapper open deel te nemen. De voetballers van Wapper hadden deze dag zelf een tornooi en zij waren toch altijd de grootste groep deelnemers van andere sporttakken aan het boccia Wapper open.  Ook Mark en Ronny, die al eens deelnemen, konden deze dag niet.
Het werd dan maar een soort 'boccia Wapper open light' !  We waren met 14 aanwezigen.  Allemaal mensen van sporttak boccia zelf.  Om de groep wat groter te maken hadden we Marc en Cinne (Peter van Yani en zijn vrouw) gevraagd om mee te doen.  Eigenlijk tegen het opzet van dit tornooi (de bedoeling is leden van Wapper), maar nood breekt wet !
En zo was het mogelijk wedstrijden te spelen met 6 pairs.  Hieronder de pairs en de plaatsen die ze behaalden :

 1. pair Werner/Bert
 2. pair Walther/Patrick
 3. pair Kevin/Karin .... Karin werd in de namiddag afgelost door Jan
 4. pair Marina/Rudi
 5. pair Yani (met Linda als assistent)/Marc
 6. Pair Wioletta/Cinne
Over prestaties en pairsamenstellingen ga ik hier geen commentaar zetten.  Het hoofddoel van dit tornooi is immers samen een leuke dag doorbrengen !

Hieronder een beeldimpressie van de dag.
20/1/2018
Wist-je-dat....

 1. Karin zorgde voor de cathering : een lekker soepje, belegde broodjes en huisbereide tiramisu. Bedankt om dit te willen doen !

 1. je van truffels ook chocomelk kan maken ?

 1. iedereen op tijd was om te beginnen ?

 1. het soms heel druk kon zijn ?  Er was ook een voetbaltornooi in Wapper.

 1. Onze voorzitter langs kwam ?

 1. er in de keuken door meerdere mensen geholpen werd ? ...broodjes smeren, tafel dekken, afwassen, ....bedankt voor de bereidwillige handen.

 1. Bert en Werner voor één keer eens mochten samenspelen ?

 1. Pair Marina/Rudi als enigste pair Werner/Bert kon verslaan ? Onverwacht en echt wel mogelijk !

 1. de prijs een bon van de Declaton was ?

 1. de spelers van Wapper liever een waardebon krijgen als prijs dan de traditionele T-shirt.  Dit wordt een traditie die gebroken word !

 1. Bert zijn waardebon kado gaf aan Kevin ?

 1. Rudi en Marina trakteerden voor hun verjaardag ?

 1. de Koffie van Wapper bijna op was ? Gelukkig was er iemand die een pak mee bracht.

 1. er nog nooit zoveel ballen op gelijke afstand lagen op één tornooi ?

 1. er torentjes gebouwd werden ?

 1. het dak van Jan zijn paardenstal was gaan vliegen ?

© Rawoe Patrick
Button Shop Menu
www.000webhost.com
Sporttak boccia van club Wapper
Contact